De Waffen-SS
De Waffen-SS raakte als aanduiding voor de militaire tak van de SS in november 1939 in gebruik. De organisatie was ontstaan uit een samenvoeging van de elite SS-Verfügungstruppen (SS-VT) en de Totenkopfverbände uit de SS. De SS-VT hadden ondanks hoge verliezen in de veldtocht tegen Polen in september 1939 bij Hitler een goede indruk achtergelaten. Adolf Hitler beloonde het keurkorps met het geven van toestemming voor een beperkte uitbreiding. De SS-VT mocht naast de eigen divisie nog drie extra divisies opbouwen. De Totenkopfverbände werden in dat verband toegevoegd aan de SS-VT in een eigen SS-Division "Totenkopf".
Vanaf dat moment raakte de term Waffen-SS in gebruik. De Reichsführer-SS Heinrich Himmler slaagde er met medewerking van Gottlob Berger, die belast was met de aanwerving van vrijwilligers in Duitsland, in om ook rekruten te werven onder de Volksduitsers in het veroverde Polen en het inmiddels onder Duitse controle staande Slowakije. De Waffen-SS kon hierdoor rekenen op een verdere groei. Met de bezetting van de Scandinavische landen, België, Frankrijk en ook Nederland werd er voor Himmler's keurkorps een nieuwe reservoir opengetrokken. Ook in deze landen sloeg de SS toe waar het om de recrutering van vrijwilligers voor de Waffen-SS ging.

Hitler had het bevel gegeven voor de oprichting van een Germaanse Division "Wiking" waarin Scandinaviërs en West-Europese volkeren, zoals de Nederlanders, Vlamingen, en uiteraard de Duitsers broederlijk naast elkaar zouden moeten strijden. in deze Division werden de Nederlandse vrijwilligers vooral in het Regiment "Westland"geplaatst.

Heinrich Himmler
Later werd op initiatief van zowel Nederlandse als Duitse krachten ook nog een Vrijwilligerslegioen opgericht. Dit contingent bestond uit voornamelijk Nederlandse manschappen en werd geleid door zowel Nederlandse als Duitse officieren. Onder de naam Freiwilligenlegion Niederlande werd het ingezet aan het Wolchov-front en het Oranienbaum-front bij Leningrad. Uiteindelijk werd het overgrote deel van de manschappen, na opheffing van van dit Legioen, ondergebracht in achtereenvolgens: de SS-Frewilligen-Panzer-Grenadier-Brigade "Nederland" en de 23.SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division "Nederland". Aan het einde van de oorlog bestond de organisatie uit tientallen Divisionen en andere militaire verbanden. De meest bekende zijn de "Leibstandarte Adolf Hitler", de "Das Reich", de "Totenkopf" en de "Wiking". De Waffen-SS was in de oorlog berucht om zijn gevechtskracht en volharding in de strijd. Verder wordt de Waffen-SS als organisatie vaak in verband gebracht met oorlogsmisdaden. Na de oorlog konden de meeste militairen in dienst van de Waffen-SS dan ook rekenen op zware straffen. De ongelukkigen die in handen van het Rode Leger vielen, was veelal een ander lot beschoren. Van hen keerden slechts enkelen pas jaren later terug.


  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.